Lihim ng Maikling Liham

Hindi man kayang maipaabot sa'yo
ang pahayag na ito,
Ikinagagalak kong kahit man lang sa pamamagitan ng bolpen
at isang maliit na piraso,
Aking maipahiwatig ang damdamin
na matagal nang itinatago...
"Ginoo, ikaw ang tinitibok nitong aking puso."
le
photo credits: meytazam via https://soul-of-an-angel.tumblr.com/
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s